Oferta

 

 

 

 

 

 

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne oraz z zakresu metrologii,  przede wszystkim w Trójmieście, województwie pomorskim i województwach ościennych. W zależności od bieżącego zapotrzebowania naszych klientów prace wykonujemy na obszarze całego kraju, jak również poza jego granicami.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do dużych firm budowlanych, biur projektowych i architektonicznych, ale także do mniejszych podmiotów i klientów indywidualnych.

Posiadamy stosowne uprawnienia zawodowe. Na co dzień korzystamy z najnowszego wysokiej klasy sprzętu geodezyjnego oraz wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie branżowe. Kierownicy zespołów geodezyjnych biegle posługują się językiem angielskim, co umożliwia współpracę z klientami zagranicznymi.

Dysponujemy dostępem do kancelarii tajnych oraz posiadamy stosowne poświadczenia bezpieczeństwa i zaświadczenia o odbytych szkoleniach, co umożliwia nam realizację prac opartych o materiały niejawne dla terenów zamkniętych, w tym m.in. związanych z obronnością kraju.

Wieloletnie doświadczenie w branży geodezyjnej oraz duży potencjał osobowy gwarantuje naszym klientom realizację powierzonych zadań terminowo oraz z zachowaniem najwyższych standardów bez względu na wielkość, jak i charakter przedsięwzięcia.

 

PONIŻEJ PREZENTUJEMY WYKAZ OFEROWANYCH USŁUG:

 

POMIARY SYTUACYJNO – WYSOKOŚCIOWE

 • mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych w technice tradycyjnej
 • mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych w technice numerycznej
 • mapy sytuacyjno wysokościowe do celów projektowych w technice 3D
 • mapy do celów planistycznych
 • mapy z inwentaryzacji powykonawczych
 • tyczenie obiektów budowlanych

GEODEZYJNE PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI

 • mapy do celów prawnych
 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia nieruchomości,
 • wznowienia granic nieruchomości
 • badanie ksiąg wieczystych

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH

 • stała obsługa geodezyjna na potrzeby budownictwa
 • przygotowanie projektu pod kątem wytyczenia w terenie
 • bieżące pomiary realizacyjne
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • tyczenie sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń infrastruktury technicznej
 • pomiary przemieszczeń obiektów budowlanych
 • pomiary elewacji
 • pomiary odkształceń konstrukcji stalowych
 • pomiary powierzchni oraz kubatur lokali

POMIARY SPECJALNE I NIETYPOWE

 • obsługa realizacji obiektów stoczniowych (statki, platformy)
 • obsługa realizacji obiektów rafineryjnych
 • ustawienia i inwentaryzacje suwnic
 • inwentaryzacje torowisk: poddźwigowych i kolejowych
 • monitoring obiektów: mosty, budowle hydrotechniczne
 • pomiary dla celów inwentaryzacji architektonicznych
 • pomiary wysokości obiektów niedostępnych