Działalność naukowo- techniczna

 

 

 

 

 

 

Budowanie potencjału firmy związane jest ze zdobywaniem doświadczenia przy praktycznej realizacji prac geodezyjnych. Jako firma spoglądajaca w przyszłość prowadzimy współpracę z placówkami naukowymi w celu doskonalenia wykorzystywanych technik pomiarowych oraz implementacji nowych rozwiązań.

Firma DIAZ od wielu lat współpracuje z Politechniką Gdańską. W roku 2009 podpisaliśmy umowę o wspólpracy z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Środowiska w zakresie wzajemnej promocji osiągnięć, organizacji praktyk studenckich, wspierania uzdolnionych studentów, konsultacji naukowych i specjalistycznych.

W 2015 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa w zakresie wzajemnej promocji osiągnięć we wdrażaniu rozwiązań pomiarowych w inżynierii oraz w przemyśle, o wspólnej organizacji konferencji, sympozjów i seminariów naukowo-technicznych, konsultacji naukowych i specjalistycznych, pomocy przy organizacji praktyk studenckich, wzajemnej promocji osiągnięć w gospodarce morskiej, wspierania uzdolnionych studentów.

Zarówno właściciel firmy Diaz Eugeniusz Lepacki, jak i wybrani geodeci aktywnie uczestniczą w życiu naukowym Politechniki Gdańskiej. Prowadzimy wykłady dla studentów w zakresie szeroko rozumianych technik geodezyjnych w inżynierii. Możemy poszczycić się też wspólnymi publikacjami w czasopismach specjalistycznych, m.in."Kurałowicz Z., Lepacki E: Nowe technologie geodezyjne na wybranych budowach w Gdańsku . Czasopismo Techniczne. - R. 105, z. 2-Ś (2008), s. 171-179; Kurałowicz Z., Lepacki E., Śmierzchalski J.: Survey for newly built sport facilities. REPORTS ON GEODESY. -Vol. No. 1 (90)., (2011), s.223-231)".

Co roku organizujemy praktyki zawodowe dla studentów Politechniki Gdańskiej, Politechniki Koszalińskiej i Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zdobycie doświadczenia w terenie stanowi znakomite uzupełnienie podstaw teoretycznych i jest istotne dla wszystkich planujących karierę w branży geodezyjnej.

Firma mając na uwadze rozwój i tempo zmian kładzie nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Pracownicy Firmy kierowani są na specjalistyczne szkolenia organizowane m.in. przez Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Geodezyjną Izbę Gospodarczą, uczestniczą w programach pokazowych Leica Tour, przygotowywanych corocznie przez producenta sprzętu geodezyjnego firmę LeicaGeosystems sp. z o.o.

Postęp technologiczny wymusza śledzenie nowinek technicznych, które mogą usprawnić i ułatwić pracę geodety, np. przyspieszyć proces obliczeniowy i jego kontrolę. W tym zakresie implementujemy zamówione na nasze potrzeby autorskie nakładki dla programów kategorii CAD i nakładki branżowe oraz modyfikacje programów do zastosowań w pomiarach precyzyjnych. Współpracujemy w tym zakresie z programistami. Tym samym mamy bezpośredni wpływ na rozwój oprogramowania dedykowanego geodezji.