Działalność społeczna

 

 

 

 

 

 

Firma Diaz obok prowadzenia działalności usługowo-handlowej realizuje cele społeczne na rzecz otoczenia, w którym działa. Od początku istnienia aktywnie angażuje się w działalność charytatywną i sponsoringową. Pomoc świadczona przez Firmę DIAZ dotyczy różnych dziedzin życia społecznego, takich jak kultura, oświata, sport. Działalność charytatywna i sponsoringowa jest integralną częścią zasad współdziałania firmy, która stara się być blisko ludzi w potrzebie.

 

Od początku działalności Firma Diaz stara się aktywnie uczestniczyć w życiu regionu wspierając inicjatywy stymulujące jego rozwój oświatowy, społeczny, kulturalny i sportowy.

 

Przez wiele lat wspieraliśmy i wspieramy:

 • Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji Wodnych w Gdańsku – praktyki zawodowe
 • Państwowe Szkoły Budownictwa Technikum nr 5 w Gdańsku - praktyki zawodowe
 • Technikum Transportowe w Gdyni - praktyki zawodowe
 • Gdańskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona im. Teresy Witkowskiej
 • Prekursor artystyczny – spektakle dla dzieci przebywających w szpitalach, sanatoriach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • Oliwskie Stowarzyszenie Kulturalne -pomoc dzieciom z rodzin patologicznych
 • Kampania B-3 - imprezy charytatywne dla dzieci przebywających w Klinice Pediatrii Hematologii Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku
 • SKM Zawodowy Związek Maszynistów -Obchody Europejskiego Dnia Maszynisty
 • Caritas Polska
 • "Emaus"- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność -działalność wspierająca wyrównywanie szans , coroczny Bal Charytatywny
 • Gdański Chór Męski "Moniuszko"
 • Stowarzyszenie Miłośników Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku
 • Sopocki Klub Lekkoatletyczny – cykliczne wydarzenia sportowe m.in. program Razem do Aten
 • Gdański Klub Sportowy Gedania - imprezy sportowe i rekreacyjne
 • Stowarzyszenie Geodetów Polskich - sponsorowanie turnieju tenisowego
 • Mostostal Gdańsk S.A. - sponsorowanie turnieju tenisowego

 

PODZIĘKOWANIA