Działalność społeczna

Firma Diaz obok prowadzenia działalności usługowo-handlowej realizuje cele społeczne na rzecz otoczenia, w którym działa. Od początku istnienia aktywnie angażuje się w działalność charytatywną i sponsoringową. Pomoc świadczona przez Firmę DIAZ dotyczy różnych dziedzin życia społecznego, takich jak kultura, oświata, sport. Działalność charytatywna i sponsoringowa jest integralną częścią zasad współdziałania firmy, która stara się być blisko ludzi w potrzebie.

 

Od początku działalności Firma Diaz stara się aktywnie uczestniczyć w życiu regionu wspierając inicjatywy stymulujące jego rozwój oświatowy, społeczny, kulturalny i sportowy.

 

Przez wiele lat wspieraliśmy i wspieramy:

- Technikum Inżynierii Środowiska i Melioracji Wodnych w Gdańsku – praktyki zawodowe

- Państwowe Szkoły Budownictwa Technikum nr 5 w Gdańsku - praktyki zawodowe

- Technikum Transportowe w Gdyni - praktyki zawodowe

- Gdańskie Stowarzyszenie Chorych na Chorobę Parkinsona im. Teresy Witkowskiej

- Prekursor artystyczny – spektakle dla dzieci przebywających w szpitalach, sanatoriach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych

- Oliwskie Stowarzyszenie Kulturalne -pomoc dzieciom z rodzin patologicznych

- Kampania B-3 - imprezy charytatywne dla dzieci przebywających w Klinice Pediatrii Hematologii Onkologii i Endokrynologii Akademii Medycznej w Gdańsku

- SKM Zawodowy Związek Maszynistów -Obchody Europejskiego Dnia Maszynisty

- Caritas Polska

- "Emaus"- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Wychodzącym na Wolność -działalność wspierająca wyrównywanie szans , coroczny Bal Charytatywny

- Gdański Chór Męski "Moniuszko"

- Stowarzyszenie Miłośników Archikatedry Oliwskiej w Gdańsku

- Sopocki Klub Lekkoatletyczny – cykliczne wydarzenia sportowe m.in. program Razem do Aten

- Gdański Klub Sportowy Gedania - imprezy sportowe i rekreacyjne

- Stowarzyszenie Geodetów Polskich - sponsorowanie turnieju tenisowego

- Mostostal Gdańsk S.A. - sponsorowanie turnieju tenisowego

 

PODZIĘKOWANIA